Drevené okno Comfort 78/23

šírka okna1,23m
výska okna1,48m
šírka spodnej časti rámu 135mm
šírka bočnej časti rámu 115mm
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,04 W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug)1W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf)1,26W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw)1,24W/m2K
Drevené okno Comfort 78/23 je najlepšia konštrukcia okna osadená izolačným dvojsklom 4-16-4 .
Sklo je osadené hlbšie v ráme a výrazne znižuje ochladzovanie skla v interiéri. Použité sú tri tesnenia. Okno dosahuje najlepšie solárne zisky.