Drevené okno Standart 68/18

šírka okna1,23m
výska okna1,48m
šírka spodnej časti rámu 135mm
šírka bočnej časti rámu 115mm
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg)0,04 W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug)1W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf)1,39W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw)1,28W/m2K
Drevené okno Standart 68/18 soft line s jemnými oblúkmi je cenovo najdostupnejšie okno. Vhodné pri rekonštrukcií domov, chát, dreveníc a pod.. Osadené je izolačným dvojsklom 4-16-4, zasklievacia lišta je zafalcovaná. Použité sú dve tesnenia.