Montáž

Montáž okna do ostenia musí byť kvalitne prevedená s použitím vhodných materiálov, aby spĺňala požiadavky noriem. Medzi hlavné požiadavky patrí:

  • vzduchotesnosť
  • vodotesnosť
  • zníženie tepelných mostov
  • zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti

 

Podľa konkrétnych požiadaviek je možné zvoliť 2 rôzne typy montáží.

1.Montáž s použitím pások a výplňovej izolácie medzi rámom a ostením, pričom parotesná a vzduchotesná interiérová páska je dôkladne nalepená na rám a nadpája sa na vzduchotesnú rovinu na ostení. Táto páska zabezpečuje aby počas vykurovacieho obdobia nedifundovala vodná para do výplňovej izolácie(z interiéru do exteriéru) a nezvyšovala jej vlhkosť, čo by spôsobilo zhoršenie tepelno-izolačných vlastností izolačnej výplne. Exteriérová páska je vode-odolná a chráni izolačnú výplň proti hnanému dažďu. Tiež je aj difúzne priepustná a odvádza prípadné zbytky vodnej pary z ostenia smerom do exteriéru. Medzi páskami je izolácia, ktorá má tepelno-izolačnú a akustickú funkciu. Izolácia môže byť fúkaná PUR pena, prípadne môže byť z prírodných izolačných materiálov (konope,ovčia vlna).

2.Montáž s použitím jednej komprimovanej pásky, ktorá plní 3 hlavné funkcie:

  • vzduchotesnú
  • tepelno-izolačnú
  • vodeodolnú z ext. strany

Realizovateľná aj v zimných mesiacoch, s jednoduchou prípravou. Veľmi vhodná do drevostavieb (s dôrazom na zrubové stavby), páska umožňuje dilatáciu spôsobenú anizotropiou dreva (rozdielna roztiažnosť dreva v osiach x,y,z ,spôsobenána napúčaním a zosýchaním dreva).

Kvalitným prevedením montáže sa vyhneme tepelnému mostu v oblasti ostenia, následnému prechladzovaniu a nízkej povrchovej teplote na interiérovej strane. Práve nízka povrchová teplota(prvý faktor tvorby plesní) má za následok tvorbu kondenzu a neskoršej tvorbe plesní.

Pri výmene starých okien s horšími vlastnosťami za nové, je potrebné zabezpečiť výmenu vzduchu vetraním, rekuperáciou a pod. (hlavne počas vykurovacej sezóny). Z toho dôvodu, že kvalitné okná, ktoré sú dobre osadené, sú narozdiel od starších okien vzduchotesné a pri zatvorenom okne neprebieha samovoľná(nechcená) cirkulácia vzduchu. Nepravidelným a nedostatočným vetraním, stúpa relatívna vlhkosť vzduchu(druhý faktor tvorby plesní) v miestnosti, čo má za následok kondenzáciu vody v oblasti okna. Tretím faktorom tvorby plesní je nízka teplota v miestnosti.