Montáž

Montáž okna do ostenia musí byť kvalitne prevedená s použitím vhodných materiálov, aby spĺňala požiadavky noriem. Medzi hlavné požiadavky patrí: vzduchotesnosť vodotesnosť zníženie tepelných mostov zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti   Podľa konkrétnych požiadaviek je možné zvoliť 2 rôzne typy montáží. 1.Montáž s použitím pások a výplňovej izolácie medzi rámom a ostením, pričom parotesná a vzduchotesná interiérová […]