Pasívne domy

Pribúdajúca výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov kladie vysoké požiadavky jednak na tepelné vlastnosti okien, taktiež aj na zabudovanie okna do ostenia.

Konštrukčné riešenia okna plne vyhovujú pasívnym aj nízkoenergetickým domom.

-zasklenie izolačným trojsklom

Izolačné sklá sú platne skla  oddelené medzerou rozličných hrúbok, vyplnenou argónom a vzduchom v rôznom pomere. Sklo musí spĺňať viacero požiadaviek a to v prvom rade tepelno-izolačnú funkciu,

a zvukovo izolačná funkciu, prípadne doplnkové funkcie bezpečnostnú a reflexnú funkciu.

V prípadoch kedy chceme dosiahnuť najvyššie možné solárne zisky ale aj zabezpečiť vysokú tepelnú izoláciu je trojsklo najlepším riešením. Aj napriek trom vrstvám skla, trojsklo dokáže zabezpečiť vysokú povrchovú teplotu, ktorá je spájaná s príjemnejším – sálavým teplom a tepelné zisky vyššie než straty. V porovnávaní dvojskla a trojskla celoročná bilancia je pri dvojsklách stratová, solárne zisky počas letného obdobia sa počas vykurovacej sezóny stávajú záporné. Povrchová vrstva z ušľachtilého kovu z interiérovej strany zabezpečuje nižšiu tepelnú stratu z vnútra. Prehrievanie sa týka hlavne v letných mesiacoch, kedy je nevyhnutná tieniaca technika.

 

– medzisklenný dištančný SWISSPACER®, rámik ktorý minimalizuje tepelný most v mieste styku rámu a skla

    Tok tepla medzi rámom a zasklením vyjadruje lineárny stratový súčiniteľ styku rámu a okna Ψ.

    Pri kvalitnom okne je potreba vyhnúť sa dištančným rámikom z kovov ,ktoré majú výrazne horšie hodnoty Ψ(1000x nižšia ako pri hliníku). Pri SWISSPACER rámikoch nebude dochádzať k značným teplotným rozdielom a dôsledkom toho je zamedzená kondenzácia vody v mieste styku skla a rámu a prípadne následnej tvorbe plesní. V porovnaní s klasickým hliníkovým rámikom, sú straty v dôsledku tepelného mostu znížené až o 50-60%. Dištančný rámik je vyrobený z kompozitného plastu so sklenenými vláknami s tepelnou vodivosťou 0,029-0,037 W/mK .Okrem iného je možnosť dodania rámiku v 17 rôznych farbách .

 

-dokonalá vzduchotesnosť

Medzi hlavné požiadavky pasívneho domu patrí vzduchotesnosť. V okennej konštrukcií je vzduchotesná rovina medzi rámom a krídlom zabezpečovaná troma tesneniami. Na krídle dvojkomorovým stredovým a dorazovým tesnením, na ráme, rámovým. Okrem toho tesnenia zabezpečujú hlukovú nepriezvučnosť.

Medzi nemenej dôležité tesnenia, hlavne z dôvodu prerušenia tepelného mosta je tesnenie pod zasklievacou lištou a tesnenie na rámovej odkvapovej lište.

 

 

 

 

 

-vysokokvalitné skryté pánty SIGENIA titan axxent

Sú samozrejme nastaviteľné v osiach X,Y,Z, čím sa tiež zabezpečí dokonalý prítlak krídla a rámu. Medzi ďalšiu veľkú výhodu pokladáme zníženie spodnej časti rámu, čo pri klasických pántoch nebolo možné.

 

 

 

 

vylepšený profil

 Najslabšie hodnoty prestupu tepla má rám okna. Preto čo najväčším možným znížením profilu so zachovaním si mechanických vlastností okna dosiahneme väčšiu plochu skla, ktoré má lepší koeficient prechodu tepla zasklenia  a to:      Ug ≤0,6W/m2K. V porovnaní s klasickými profilmi je náš profil určený pre NED a PD znížený po celom obvode, čo zabezpečuje väčšiu plochu skla pri rovnakom rozmere okna.